Låna släpkärra gratis

  • Gratis första dagen om du bokar på plats
  • Vill du boka i förväg tillkommer reservationsavgift
  • Du behöver inte vara kund på Storemore för att låna släpet
  • Ladda ner Freetrailer-appen och börja låna släp gratis

Har du frågor eller behöver hjälp ring Freetrailers kundservice tel. 010-330 00 09