Integritetspolicy

Integritetspolicy och samtycke

Denna integritetspolicy förklarar hur information om dig samlas in och används. Den här
hemsidan drivs av Storemore AB.
Vi tar din integritet på stort allvar och ber dig om att noggrant läsa denna integritetspolicy då
den innehåller viktig information om:

 • de personliga uppgifter vi samlar in om dig,
 • vad vi använder dina uppgifter till, och
 • vem dina uppgifter kan komma att delas med.

Vilka vi är

Storemore AB som drivs under namnet Storemore (”vi” eller ”oss”) fungerar som ”uppgiftshanterare” i den mening som General Data Protection Regulations avser. Detta innebär att vi
ansvarar för och hanterar dina personliga uppgifter. Den person som är ansvarig för hur vi
hanterar personliga uppgifter är Jan Frisk som nås via jan.frisk@storemore.se

Vilken information samlar vi in?

Personliga uppgifter som du ger oss

Vi samlar in personliga uppgifter om dig (som till exempel ditt namn, din adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum, betalningsuppgifter när du registrerar dig för att delta i eller motta tjänster från oss, som till exempel att boka ett förråd eller någon annan av våra tjänster, livechatta, hantera ditt konto, boka autogiro eller säga upp en tjänst, antingen på nätet eller via e-post. Vi samlar även in personliga uppgifter när du kontaktar oss, skickar feedback till oss eller svarar på kundundersökningar. Vår hemsida använder även så kallade cookies (se ”Användning av cookies” längre ner) och samlar in IP-adresser (ett nummer som kan identifiera en specifik dator eller enhet på nätet).

Personliga uppgifter från tredje part

Vi kan ibland få information om dig från andra källor (till exempel kreditreferensagenturer)
som vi lägger till den information vi redan har om dig, för att hjälpa oss att ge dig våra tjänster och för att förbättra och individanpassa våra tjänster till dig.

Personliga uppgifter om andra individer

Om du ger oss information på en annan persons vägnar bekräftar du att den personen har
utnämnt dig att agera på hans/hennes vägnar och har gått med på att du kan:

 • ge samtycke gällande hanteringen av hans/hennes uppgifter;
 • motta dataskyddsmeddelanden på hans/hennes vägnar; och
 • ge samtycke till förflyttning av hans/hennes personliga uppgifter utomlands.

Känslig personlig information

Vi ber vanligtvis inte om några känsliga personliga uppgifter. Vi ber dig endast om känsliga personliga uppgifter om det behövs av en specifik anledning, till exempel om vi tror att du upplever problem med att hantera ett konto på grund av sjukdom. Om vi ber om sådan information kommer vi att förklara varför vi ber om den och hur vi planerar att använda den.

Vi samlar endast in känsliga personliga uppgifter med ditt uttryckliga samtycke.

Hur samlar vi in information från dig?

Vi samlar in uppgifter direkt från dig samt via våra hemsidor och mobila applikationer (appar) och andra tekniska system. Om du besöker våra förvaringslager kan vissa personliga uppgifter samlas in genom övervakningssystem som till exempel kameror och dörröppningssystem på platsen.

Vi kan övervaka och spela in kommunikation med dig (så som telefonsamtal och e-post). Vi gör detta av flera olika anledningar, som till exempel kvalitetskontroll av kundtjänst, i utbildningssyfte, för att förhindra bedrägeri, eller för att säkra att vi följer gällande lagar.

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som placeras i din dator (eller annan elektronisk enhet så som en mobiltelefon eller surfplatta) när du använder vår hemsida. Vi använder cookies på vår hemsida och kan använda andra spårningssystem så som action-taggar, lokalt delade objekt (”flash cookies”) eller enpixels-gifs på vår hemsida. Vi gör detta för att lära oss mer om antalet besökare vi har på olika delar av vår hemsida. Denna information bearbetas endast på ett sätt som inte identifierar dig som individ. Vi använder analyseringsmjukvara för att titta på IPadresser och cookies för att förbättra din upplevelse som användare av vår hemsida. Vi använder inte den här informationen för att skapa en personlig profil av dig. Om vi samlar in personligt identifierbara uppgifter kommer vi att vara tydliga med detta. Vi kommer tydligt att informera dig när vi samlar in personlig information och vi kommer att förklara vad vi planerar att använda informationen till.

Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies, och hemsidorna härunder förklarar för dig hur du kan ta bort cookies från din webbläsare. Några av funktionerna på vår hemsida kan dock sluta att fungera till följd av detta.

För mer information om hur vi använder cookies, vänligen kontakta oss.

För mer information om cookies i allmänhet, besök www.aboutcookies.org eller
www.allaboutcookies.org.

Hur använder vi informationen om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig av flera olika anledningar. För att kunna ingå ett avtal med dig och erbjuda dig våra tjänster när avtalet är på sin plats samlar vi in personliga uppgifter för att kunna:

 • identifiera dig och hantera konton som du har hos oss;
 • kontakta dig av anledningar relaterade till den tjänst du har ingått avtal för eller för att ge dig information som du har bett om;
 • hantera betalningar för våra tjänster;
 • informera dig om ändringar av vår hemsida eller tjänster som kan påverka dig;
 • utföra kreditkontroller – se ”Kreditkontroll” längre ner;
 • lösa konflikter eller samla in sena betalningar;

Vi samlar även in personliga uppgifter för att följa lagliga krav, till exempel relaterat till förebyggande av pengatvätt eller finansiering av terrorism.

För att säkra att vi levererar högkvalitativa tjänster samlar vi även in personliga uppgifter för
att kunna:

 • utföra undersökningar och analysera hemsidobesökares beteendemönster;
 • skräddarsy vår hemsida och dess innehåll efter dina specifika preferenser;
 • förbättra våra tjänster;
 • upptäcka och förebygga bedrägeri;
 • utföra säkerhetskontroller;
 • förhindra att kränkande, olämpligt eller diskutabelt material skickas till eller läggs ut på våra hemsidor, eller förhindra andra former av illa beteende; och

Om du går med på det kommer vi att kontakta dig för att informera om andra tjänster som kan vara av intresse för dig – se ”Marknadsföring” härunder.

Om vi föreslår användning av dina uppgifter på andra sätt kommer vi att se till att vi kontaktar dig först. Om vi behöver ditt samtycke för att använda dina uppgifter för dessa andra ändamål kommer vi att ge dig möjligheten att godkänna eller avslå. Om du godkänner kommer du
att kunna avslå när som helst.

Marknadsföring

Vi skulle vilja skicka information till dig via post, e-post, telefon, textmeddelanden (SMS) eller automatiserade samtal om våra produkter och tjänster, tävlingar, kundundersökningar och erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

Vi kommer att fråga dig om du vill att vi ska skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att be dig kryssa i relevanta rutor när du fyller i våra nätbaserade formulär eller på andra vis ger oss dina kontaktuppgifter.

Om du har get ditt samtycke till sådan marknadsföring från oss, kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Se ”Vilka rättigheter har jag?” längre ner för mer information.

Kreditkontroll

Vi kan utföra en kreditkontroll av dig:

 • för att vi ska kunna ta kreditrelaterade beslut om dig och folk eller företag förknippade med dig; och
 • för att förhindra och upptäcka bedrägeri och pengatvätt.

Vår sökning kommer att noteras i de handlingar som kreditreferensagenturen har.

Vi kan även ge ut information om hur du hanterar ditt konto till kreditreferensagenturer, och din information kan länkas till handlingar relaterade till andra personer som bor på samma adress eller som är finansiellt länkade till dig.

Andra kreditföretag kan använda din information för att:

 • ta kreditrelaterade beslut om dig eller de personer som du är finansiellt förknippad med;
 • spåra gäldenärer; och
 • förhindra och upptäcka bedrägeri och pengatvätt.

Om du anger falska eller felaktiga uppgifter till oss och vi misstänker bedrägeri kommer vi att
notera detta.

När kontaktar vi dig?

Vi kan kontakta dig för att informera dig om ändringar gällande den tjänst du har genom oss eller för att ge information som du har bett om. Om du har gett samtycke för att motta ytterligare information från oss kan vi bjuda in dig att delta i kundundersökningar gällande våra tjänster (men det är ditt eget val om du vill delta) samt kontakta dig i marknadsföringssyfte.
Du kan be oss sluta kontakta dig i marknadsföringssyfte när som helst – se sektionen om dina rättigheter härunder. Om du ber oss om att sluta kontakta dig kan du även be oss börja igen när som helst.

När kontaktar vi andra personer om dig?

Om du ger oss uppgifter om en annan person som vi kan kontakta för att diskutera ditt konto med, då kan vi kontakta den personen och diskutera och dela uppgifter om ditt konto med den personen, och prata med den personen om saker relaterat till ditt konto som om du vore den personen. Vi kan särskilt vilja göra detta om vi av någon anledning inte kan få tag på dig.
Om du ändrar dig kan du mejla eller skriva till oss för att ta bort den här personen från ditt konto som en alternativ kontaktperson (se ”Hur kan du kontakta oss?” längre ner).

Vem din information kan komma att delas med

Vi kan komma att dela dina personliga uppgifter med:

 • andra företag inom vår grupp;
 • tjänsteleverantörer som vi har avtal med för att stötta vår företagsdrift, som till exempel förhindrande av bedrägeri, insamling av skulder, tekniska tjänster och kreditreferensagenturer;
 • våra försäkringsbolag om du ingått ett försäkringsavtal med oss;
 • brottsbekämpande myndigheter i samband med utredningar för att hindra eller upptäcka olagliga aktiviteter;
 • våra företagspartners i enlighet med sektionen för marknadsföring längre upp;
 • personer eller organisationer om vi måste dela med oss av information för att följa lagar eller avtal som vi har med dig, eller för att skydda en persons hälsa eller säkerhet;
 • personer som du har angett som en person som vi kan kontakta för att diskutera ditt konto;
 • personer som är ditt ombud eller din representant, som till exempel en advokat, laglig förmyndare eller person som hanterar ett testamente;
 • personer som vi förhandlar med som en potentiell köpare av vårt företag eller våra lokaler, eller om vi föreslår att slå samman vårt företag med ett annat företag;
 • kreditkortsorganisationer om det specifikt krävs;

Om vi skickar vidare uppgifter till ett försäkringsbolag kan de skriva in dina uppgifter i ett register som delas med andra försäkringsbolag för att förhindra falska krav. Om vi använder en tredje part för att hantera dina uppgifter kommer vi att kräva att de följer våra instruktioner i
samband med de tjänster som de erbjuder till oss och inte för deras egna företagsrelaterade anledningar.

Att skydda dina uppgifter

Vi kommer at använda tekniska och organisatoriska metoder för att skydda dina personliga uppgifter, till exempel:

 • tillgång till ditt konto kontrolleras av ett lösenord och användarnamn som är unikt för dig;
 • vi lagrar dina personliga uppgifter på säkra servrar; och
 • betalningsinformation krypteras på den säkra servern.

Vi har strikta säkerhets- och konfidentialitetsprocesser som täcker lagring och delning av dina uppgifter för att kunna hålla dem säkra och förhindra otillåten tillgång. Vi tillåter endast vissa auktoriserade medarbetare som behöver dina uppgifter för att kunna utföra sina jobb att ha tillgång till dina personliga uppgifter. Dessa anställda är utbildade i lämplig hantering av kunduppgifter. Anställda som inte följer våra interna regler hanteras enligt våra vanliga disciplinära åtgärder.

Trots att vi tar alla rimliga åtgärder för att hålla dina personliga uppgifter säkra accepterar du att användning av internet inte är hundra procent säkert, och av denna anledning kan vi inte garantera säkerheten eller integriteten gällande några personliga uppgifter som förflyttas från eller till dig via nätet. Om du har några specifika frågor om din information, kontakta oss gärna (se ”Hur kan du kontakta oss?” längre ner).

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor och applikationer som ägs och drivs av andra människor och företag. Dessa tredje parter har sina egna integritetspolicies och använder sina egna cookies, och vi rekommenderar att du granskar dem innan du ger dem några personliga uppgifter. De kommer att berätta för dig hur dina personliga uppgifter samlas in och används medan du besöker de hemsidorna. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa hemsidor eller för hur de använder dina uppgifter som de samlar in, och du använder dessa hemsidor och applikationer på egen risk.

Hur länge har vi kvar dina personliga uppgifter?

Vi har kvar dina personliga uppgifter i vårt system så länge som det behövs för den tjänst som du får genom oss, eller så länge som de avtal som du har med oss specificerar, om du inte har meddelat oss om att du vill att dina uppgifter tas bort ur vårt system (se sektionen “Rätten att bli bortglömd” härunder).

Vilka rättigheter har jag?

Rätten att be om en kopia på dina uppgifter

Du kan be om en kopia på de uppgifter som vi har om dig. Om du önskar en kopia på delar
av eller samtliga av uppgifterna, var god:

 • mejla, ring eller skriv till oss (se ”Hur kan du kontakta oss?” härunder),
 • ge oss bevis på din identitet samt adress (en kopia av körkort eller pass samt en
 • aktuell räkning eller bankkortsräkning), och
 • meddela vilka uppgifter som du vill ha en kopia av, inklusive konto- eller referensnummer om du har dem.

Vi tar oftast inte betalt för denna tjänst.

Rätten att rätta eventuella fel i dina uppgifter

Du kan kräva att vi ska rätta till eventuella fel i den information som vi har om dig utan någon
kostnad. Om du vill göra detta, var god:

 • mejla, ring eller skriv till oss (se ”Hur kan du kontakta oss?” härunder),
 • ge oss tillräckligt med information om dig för att vi ska kunna identifiera dig (till exempel kontonummer, användarnamn, registreringsinformation, osv), och
 • meddela vilka uppgifter som är felaktiga och vad de ska bytas ut mot.

Rätten att be oss sluta kontakta dig med direkt marknadsföring

Du kan be oss sluta kontakta dig i direkta marknadsföringssyften. Om du önskar göra detta, var god:

 • mejla, ring eller skriv till oss (se ”Hur kan du kontakta oss?” härunder). Du kan även klicka på knappen för att avsluta prenumeration längst ner på alla nyhetsbrev som vi eventuellt skickar till dig. Det kan ta upp till 3 dagar innan detta går igenom.
 • ge oss tillräckligt med bevis på din identitet (en kopia på körkort eller pass samt en räkning eller kontoutdrag), och
 • informera om vilken kontaktmetod du inte är nöjd med om du inte är nöjd med vissa sätt som vi kontaktar dig på (till exempel kanske du är nöjd med att vi kontaktar dig via mejl men inte via telefon).

Rätten att bli bortglömd

Du kan under vissa förhållanden be oss radera de uppgifter som vi har om dig. Du kan göra detta om det inte längre är nödvändigt för oss att ha uppgifterna i det syfte som de samlades in för (till exempel om du inte längre är en kund), eller om vi använder dem utan ditt samtycke, eller om du måste be oss radera dem för att uppfylla eventuella lagliga krav som du måste fullfölja. Du kan även göra detta om du ursprungligen gav oss ditt samtycke för användning av dina uppgifter och nu vill ångra dig. Om du vill göra detta, var god:

 • mejla, ring eller skriv till oss (se ”Hur kan du kontakta oss?” härunder),
 • ge oss tillräckligt med bevis på din identitet och din adress (till exempel en kopia på ditt körkort eller pass och en aktuell räkning eller bankkontoräkning), och
 • informera oss om varför du vill att vi raderar dina uppgifter från vårt system.

Vi kommer att vidta åtgärder för att se till att informationen raderas från våra system och av eventuella personer som hanterar din information åt oss, såvida vi inte måste ha informationen av lagliga anledningar.

Hur kan du kontakta oss?

Kontakta oss gärna om du har några frågor om den här integritetspolicyn eller vilka uppgifter vi har om dig.
Om du önskar kontakta oss, skicka ett mejl till info@storemore.se eller ring oss på 070-6626690.

Ändringar av integritetspolicyn

VI kan då och då komma att ändra den här integritetspolicyn. Du bör kolla den här policyn med jämna mellanrum för att säkra att du är medveten om den senaste versionen som gäller varje gång du besöker vår hemsida.

Sidan uppdaterad: 2023-06-30 09:14