Miljö

Vårt arbete för miljön och det sociala ansvaret

Ambitionen om ett hållbart samhälle utgör en av grundpelarna i vår verksamhet och att ta ansvar för miljö och engagera oss socialt är därför en självklarhet. Vid utveckling av vårt koncept har vi haft stort fokus vid lösningar med låg energiförbrukning. Resultatet är energisnåla förrådsbyggnader med minimal miljöpåverkan.

Genom att använda oss av smarta lösningar strävar vi ständigt efter att minimera vårt fotavtryck så mycket som möjligt för att värna om planeten för våra framtida generationers skull.

Storemore ingår i en större koncern där förnybar energi i form av vindkraft produceras, och energin som förbrukas vid våra anläggningar är därmed helt fossilfri.

Inom koncernen producerar vi mer vindkraft än vad vi förbrukar i vår verksamhet och vi får därför ett överskott av förnybar energi som kan nyttjas av andra behövande företag.

Under 2020 tog vi nästa steg i vårt miljöarbete genom att förse vår anläggning i Örebro med solpaneler. Målsättningen var att göra hela förrådsanläggningen självförsörjande vilket vi ser att vi kommer uppnå.  

Vår långsiktiga inriktning är att förse varje anläggning med solpaneler som producera minst lika mycket el som den förbrukar. Avtrycket vi tillsammans med dig som kund lämnar efter oss blir därmed nära noll.

Att ta ett socialt ansvar är också en viktig del av vårt arbete inom Storemore. Vi stödjer bland annat stiftelsen ”Let´s make love great again” för att vara med och finansiera händelser och aktiviteter runt om i landet för kärlek, värme och gemenskap i olika praktiska och konkreta former. Vi är också med och stödjer utbildningen av barn och unga inom flera olika ämnesområden, så som psykisk ohälsa och säkerhet på nätet.