Frågor & svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna om våra förråd.

Kortaste hyresperioden är 1 månad. Det går bra att börja hyra mitt i en månad. Hyran löper sedan månadsvis och du kan hyra så länge du vill.

Sista hyresdag sker alltid i månadsskifte. Vill du säga upp till innevarande månad måste du meddela oss senast den 15:e. Ex: Vill du flytta ut 30 april måste uppsägningen vara oss till handa senast 15 april. Uppsägning sker här!

För att kunna erbjuda låga priser har vi inga visningar. Istället bokar du ett förråd på hemsidan. Du kan sedan åka och titta på det på egen hand. Är du inte nöjd kan du byta eller avboka förrådet utan att det kostar dig något. Vi tillämpar konsumentverkets riktlinjer för handel via nätet, hävning och reklamation av köp.

Ja! Boka den storleken du vill byta till som vanligt på hemsidan, och säg upp det du vill byta från under länken Uppsägning.

Med ett svenskt personnummer samt godkänd kreditupplysning kan du flytta in omgående eller till det datum du har satt i bokningen. Saknar du svenskt personnummer kontaktar vi dig inom 24timmar efter bokning.

Säkerheten har högsta fokus hos oss. Endast kunder kan beträda området under våra öppettider. Byggnaderna är robust uppbyggda med dubbla plåtväggar. Förråden är insynsskyddade. Anläggningarna är alltid videoövervakade och larmade för intrång, dygnet runt – året runt.

Nej, du måste själv kontrollera att du har en försäkring som täcker inventarier som du förvarar i våra förråd.

Vi har ett system där luften cirkuleras, avfuktas och filtreras. Våra förråd är därför torra och har en låg halt av damm. Det kan bli minusgrader i dem men eftersom luften alltid är torr mår dina saker bra i våra förråd. Du bör däremot undvika att ställa målarfärg eller annat som innehåller vätskor.

Nej, av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara fordon, eller annat som kan innehålla olja och bensin, i förråden.

Privatpersoner, företag, organisationer och dödsbon, alla är välkomna. Det enda vi kräver är en godkänd kreditupplysning.

Hyran betalar månadsvis i förskott. Vi skickar hyresavierna till din e-post två veckor innan de skall betalas.

Fyll i formuläret på sidan uppsägning där du anger vilket månadsskifte du vill frånträda förrådet. Vi skickar en bekräftelse på din uppsägning.