Frågor & svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna kring våra parkeringsplatser

Kortaste hyresperioden är 1 månad. Det går bra at börja hyra mitt i en månad. Hyran löper sedan månadsvis och du kan hyra så länge du vill.

Uppsägningstiden är 2 veckor. Meddela oss senast den 15:e den månad du vill flytta ut.

För att kunna erbjuda låga priser har vi inga visningar. Istället bokar du din plats på hemsidan. Du kan sedan åka och titta på den på egen hand. Är du då inte nöjd kan du avboka platsen utan att det kostar dig något. Vi tillämpar konsumentverkets riktlinjer för handel via nätet, hävning och reklamation av köp.

Parkeringsplatsen är utomhus på grusad plan, 3,5 x 10 meter. Platserna är belysta med lyktstolpar.

Med ett svenskt personnummer samt godkänd kreditupplysning kan du parkera omgående eller till det datum du har satt i bokningen. Saknar du svenskt personnummer kontaktar vi dig inom 24timmar efter bokning.

Säkerheten har högsta fokus hos oss. Endast kunder kan beträda området under våra öppettider. Anläggningarna har staket med el och larm, samt är kamerövervakade.

Nej, du måste själv kontrollera att du har en försäkring.

Privatpersoner, företag, organisationer, alla är välkomna. Det enda vi kräver är en godkänd kreditupplysning.

Hyran betalar månadsvis i förskott. Vi skickar hyresavierna till din e-post två veckor innan de skall betalas.

Fyll i formuläret på sidan uppsägning där du anger vilket månadsskifte du vill frånträda platsen. Vi skickar en bekräftelse på din uppsägning.