Om Storemore

Allt började år 2001. Jan Frisk hade tillsammans med familj bosatt sig på Odenslund, en gård 6 kilometer öster om Arlanda. På gården fanns en lagerlokal som familjen beslutade att hyra ut.

– Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att vi skulle få så många svar på annonsen som vi fick, berättar Jan Frisk. Det var många som höll på att flytta och behövde mellanlagra sitt bohag. Andra behövde extra utrymme för alla prylar de hade samlat på sig.

Kundbild
Kundernas synpunkter har varit viktiga när Storemores förrådskoncept har utvecklats.

Lagerlokalen kom att bli startskottet för förrådsuthyrningen.  Med amerikanska marknaden som förebild började Jan att skissa på Storemores första anläggning som sedan byggdes i närheten av gården.

Sedan dess har konceptet utvecklats med ambitionen att ha marknadens mest nöjda kunder. Genom att tänka i nya banor har byggnad, systemstöd och klimatsystem utvecklats med kunden och kundens förrådsbehov i fokus.

– Vårt koncept bygger på obemannade anläggningar. Kunden skall kunna sköta sin förvaring på egen hand, berättar Jan. Som belöning erbjuder Storemore förråd till lovvärd prisbild.

– Samtidigt har det också varit viktigt för oss att förenkla för kunden, fortsätter Jan. Att kunderna alltid kan köra ända fram till sin förrådsdörr med bilen och lasta direkt in i förrådet utan omlastning är ett exempel på detta.

Då första förrådsanläggningen stod klar dröjde det inte länge förrän alla förråd var uthyrda. Kunderna var nöjda och har uppskattat det enkla förrådskonceptet.

Idag har Storemore tre anläggningar men ambitionen är att fortsätta växa på fler platser, både i egen regi och genom franchisetagare.

– Var vi öppnar vår nästa anläggning är ännu inte klart, avslutar Jan Frisk.