Frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Kortaste hyresperioden är 1 månad. Det går bra at börja hyra när som helst i månaden. Hyran löper sedan månadsvis och du kan hyra så länge du vill.
Sista hyresdag sker alltid i månadsskifte. Vill du säga upp till innevarande månad måste du meddela oss senast den 15:e. Ex: Vill du flytta ut 30 april måste uppsägningen vara oss till handa senast 15 april. Uppsägning sker här!
För att hålla nere kostnaderna så har vi inga visningar. Istället bokar du ett förråd på hemsidan. Du kan sedan åka och titta på det på egen hand. Är du inte nöjd kan du byta eller avboka förrådet utan att det kostar dig något. Vi tillämpar konsumentverkets riktlinjer för handel via nätet, hävning och reklamation av köp.
Självklart! Boka den storleken du vill byta till som vanligt på hemsidan. Därefter säger du upp det du vill byta från under länken uppsägning.
Normalt kan du flytta in dagen efter att du gjort en bokning eller till det datum du har valt vid bokningen. Behöver du flytta in omgående, ring oss så löser vi det.
Säkerheten har haft högsta fokus när vi har utvecklat våra anläggningar. Byggnaderna är robust uppbyggda med dubbla plåtväggar. Förråden är insynsskyddade. Anläggningarna är alltid videoövervakade och larmade för intrång, dygnet runt – året runt.
Nej, du måste själv kontrollera att du har en försäkring som täcker inventarier som du förvarar i våra förråd. Du kan även teckna försäkring via oss.
Vi har ett system där luften cirkuleras, avfuktas och filtreras. Våra förråd är därför torra och har en låg halt av damm. Det kan bli minusgrader i dem men eftersom luften alltid är torr mår dina saker bra i våra förråd. Du skall däremot undvika att ställa målarfärg eller annat som innehåller vätskor.
Nej, av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara fordon i förråden eller annat som kan innehålla olja och bensin. Om du är i behov av parkering är du varmt välkommen att hyra någon av våra uppställningsplatser. Vi har även sjöfartscontainer som är lämpliga att förvara MC, skoter, gräsklippare eller stora mängder däck. Hyran är 1500 kr/månad (2,35×6 m). Dessa går inte boka på hemsidan utan kontakta oss istället.
Privatpersoner, företag, organisationer och dödsbon, alla är välkomna. Det enda vi kräver är en godkänd kreditupplysning.
När du är kund hos oss lägger vi in ditt mobilnummer i vårt passersystem. När du befinner dig utanför anläggningen ringer du numret till grinden som du får när du blivit kund hos oss. Grinden känner då igen ditt nummer och öppnar sig. Om behöver öppna grinden åt någon annan som skall till ditt förråd så kan du ringa från annan plats. Du behöver inte vara i närheten för att öppna grinden. Om du har behov att öppna grinden från ytterligare mobiltelefon mejlar du extra numret till oss tillsammans med ditt namn och förrådsnummer så registrerar vi även det i passersystemet. Tänk på att ditt nummer måste vara synligt till den du ringer för att grinden skall öppna sig. Dolt nummer fungerar tyvärr inte. Om du ringer från en mobiltelefon som går via företagsväxel så är det numret som syns hos mottagande samtal som gäller. .
Hyran betalar du månadsvis i förskott. Vi skickar hyresavierna till din e-post två veckor innan den skall betalas. Väljer du autogiro dras hyran automatiskt i slutet av varje månad.
Fyll i formuläret på sidan uppsägning där du anger vilket månadsskifte du vill frånträda förrådet. Vi skickar en bekräftelse på din uppsägning.