Frågor & svar Parkering

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna kring våra parkeringsplatser

Kortaste hyresperioden är 1 månad. Det går bra at börja hyra mitt i en månad. Hyran löper sedan månadsvis och du kan hyra så länge du vill.

Uppsägningstiden är 2 veckor och sker via vårt formulär. Hyresperioden avslutas alltid vid ett månadsskifte. Med andra ord behöver vi ha din uppsägning senast den 15:e den månad du vill flytta ut.

För att kunna erbjuda låga priser har vi inga visningar. Istället bokar du din plats på hemsidan. Du kan sedan åka och titta på den på egen hand. Är du då inte nöjd kan du avboka platsen utan att det kostar dig något. Vi tillämpar konsumentverkets riktlinjer för handel via nätet, hävning och reklamation av köp.

Parkeringsplatsen är utomhus på grusad plan, 3 x 6 meter eller 3,5 x 10 meter. Platserna är belysta med lyktstolpar. El-uttag saknas tyvärr vid platserna.

Normalt kan du parkera senast dagen efter att du gjort en bokning, eller till det datum du har satt i bokningen. Behöver du parkera omgående, kontakta oss så löser vi det.

Säkerheten har högsta fokus hos oss. Endast kunder kan beträda området under våra öppettider. Anläggningarna har staket med el och larm, samt är kamerövervakade.

Nej, du måste själv kontrollera att du har en försäkring.

Privatpersoner, företag, organisationer, alla är välkomna. Det enda vi kräver är en godkänd kreditupplysning.

Hyran betalar månadsvis i förskott. Vi skickar hyresavierna till din e-post två veckor innan de skall betalas.

Fyll i formuläret på sidan uppsägning där du anger vilket månadsskifte du vill frånträda platsen. Inom 24 timmar skickar vi en bekräftelse på din uppsägning.

Sidan uppdaterad: 2023-06-26 09:28