Vad man inte får förvara vid magasinering

Vad får man inte magasinera i förråd? Det finns vissa föremål som inte bör magasineras av olika anledningar. Det kan bero på säkerhetsrisker, lagar eller för att undvika skador på andra föremål. Här är några exempel på föremål som man inte ska förvara i förråd:

  • Brandfarliga föremål: Gasol, bensin, olja, färg, lösningsmedel och andra brandfarliga vätskor eller ämnen bör inte förvaras i förråd på grund av brandrisk och risk för explosion.
  • Bensindrivna föremål: Bilar, vattenskotrar, gräsklippare eller andra fordon som kan innehålla brandfarliga vätskor ska man inte förvara i förråd.
  • Föremål som avger stark lukt: Föremål som avger starka eller illaluktande ångor, till exempel kemikalier eller stora mängder gummidäck. Lukten kan anses som jobbig av andra hyresgäster och lukten kan spridas till andras föremål.
  • Förbjudna föremål enligt lag: Föremål som är olagliga att äga eller förvara är självklart inte tillåtna vid magasinering.
  • Livsmedel eller djurfoder: Eftersom temperaturen varierar i förråd så trivs inte livsmedel i förråd.

Att veta om dessa begränsningar och undvika att förvara olämpliga föremål vid magasinering hjälper till att säkerställa en säker och miljö vid förvaring av dina saker. Innan du hyr ett förråd bör du också kontrollera eventuella specifika regler eller riktlinjer som gäller för det specifika förrådet.