Vad kan man förvara i kallförråd?

“Kallförråd” är ett förvaringsutrymme där temperaturen hålls relativt låg, vanligtvis lägre än rumstemperatur. Det är viktigt att kallförråd har något system som tar bort fukt för att inte riskera mögel. I ett kallförråd kan du magasinera en mängd olika föremål och material som gynnas av svalare förhållanden. Här är några exempel:

  1. Säsongskläder: Vinterkläder såsom tjocka jackor, mössor, handskar och skidkläder kan magasineras i kallförrådet under sommaren, och vice versa för sommarkläder under vintern.
  2. Sportutrustning: Skidor, snowboards, skridskor eller andra vintersportutrustningar kan förvaras i ett kallförråd under sommaren och vice versa.
  3. Viktiga dokument: Papper, handlingar och andra viktiga dokument som inte kräver kylning men kan gynnas av svala förhållanden kan magasineras i ett kallförråd.
  4. Trädgårdsredskap: Trädgårdsverktyg såsom spadar, krattor, och trädgårdshandskar kan magasineras när de inte används under vintern.
  5. Heminredning: Möbler, gardiner eller andra inredningsdetaljer som inte används för tillfället
  6. Reservdelar och verktyg: Extra reservdelar till hushållsapparater eller verktyg som inte används regelbundet mår bra i kallförråd.

Vad ska man inte magasinera i ett kallförråd?

Det finns vissa föremål som inte är lämpliga att magasinera i ett kallförråd på grund av risk för skador. Här är några exempel på sådana föremål:

  1. Levande växter: Levande växter behöver varmare förhållanden för att överleva och trivas, vilket normalt inte kan upprätthållas i ett kallförråd.
  2. Vätskor: Vätskor är känsliga för förändringar i temperatur och bör förvaras i mer kontrollerade miljöer.
  3. Färg och kemikalier: Färgburkar, lösningsmedel och andra kemikalier kan förändras eller bli farliga vid extrema temperaturer och bör förvaras på lämpliga platser enligt tillverkarens rekommendationer.

Att vara medveten om vad som kan och vad som inte bör förvaras i ett kallförråd hjälper till att skydda dina saker och bevara deras skick på lång sikt. För att skapa en optimal förrådsmiljö borde förrådet ha ett klimatsystem som cirkulerar, filtrerar och avfuktar luften så att miljön förblir torr och dammfri.

Storemore Förrådscenter har klimatkontrollerade kallförråd med ett klimatsystem som ger en väldigt uppskattad förrådsmiljö.